Geodeta zajmie się podziałem działki

geodeta-2

Geodeta przygotowuje plan działki na której ma być postawiony budynek, ale także powinien być oznaczony dom, chodzi przykładowo o jego granice.

Plan może być przygotowywany w różnych celach, może być to przykładowo wymiar budynku w budowie w celu uzyskania kredytu hipotecznego. Mierzy się także budynki ukończone przed zatwierdzeniem, nowe budynki, rozbudowy, garaże. Często też może być potrzebne przywrócenie i wytyczenie granic własności. W jego zakresie obowiązków będzie także granica narysowana na mapie katastralnej. W terenie wymiary są wydzielone z poprzedniej dokumentacji pomiarowej i dokumentacji technicznej przechowywanej w urzędzie katastralnym, a jego punkty końcowe są oznaczone wyznaczonymi znakami granicznymi. O wynikach prac muszą być powiadomieni właściciele wszystkich działek, dla których ta granica jest wspólna, właściciele mogą wyrazić zgodę lub nie zgadzać się z przebiegiem wyznaczonej granicy w protokole, który jest następnie przechowywany w dokumentacji.

geodeta-1

Oprócz pracy przy katastrze nieruchomości i budownictwie inwestycyjnym zajmują się również całym szeregiem innych specjalistycznych prac. Może być to przykładowo mapowanie celów i tworzenie danych topograficznych i wysokościowych dla działań projektowych w różnych konstrukcjach.

Można także uzyskać wyniki klasyczne i cyfrowe w dowolnym formacie, wszystkie pomiary i badania niezbędne do projektowania i realizacji projektów. Obecnie w geologii wykorzystuje się różne specjalistyczne urządzenia pomiarowe, będzie to przykładowo Global Positioning System (GPS) czyli metoda pozycjonowania satelitarnego. W tym przypadku wykorzystuje się specjalistyczny sprzęt geodezyjny do bardzo dokładnych pomiarów albo wykorzystuje się do tego sprzęt który jest w powszechnym użyciu a zapewnia bardzo dokładne pomiary lokalizacji. W geodezji tworzy się także cyfrowy model terenu to komputerowy zbiór geodanych, punktów, linii i obszarów, które kompleksowo opisują przebieg rzeźby terenu. System ten umożliwia efektywne rozwiązywanie różnego rodzaju zadań przestrzennych. Tego rodzaju sprzęt wykorzystuje na co dzień geodeta Zakopane cennik.